ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

VIT-SS01-FD : Special Sapa_Hanoi-Sapa-Fansipan BY FD

4 วัน 3 คืน

ขึ้นรถราง+นั่งกระเข้าสู่ยอดเขาฟานชีปินที่สูงที่สุดในอินโดจีน ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ณเมืองชาปา อิ่มอร่อยกับชาบูแชลมอน+ไวน์แดง.บุฟเฟต์รen คาราวะสุสานลุงโฮวิรบุรุษของชาวเวียดนาม
ขึ้นรถราง+นั่งกระเข้า สู่ยอดเขาฟานชีปิน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองชาปา
อิ่มอร่อยกับ ชาบูแชลมอน+ไวน์แดง.บุฟเฟต์รen
คาราวะสุสานลุงโฮ วิรบุรุษของชาวเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน