ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Luxury Riviera Turkey BY TK

8 วัน 6 คืน

บินตรง+บินภายใน2ครั้งไม่เหนื่อย บินเช้าถึงเย็นกผ่อนได้เต็มที่ พักโรงแรมระดับ5ดาว พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำที่คัปปาโดเกีย2คืน เข้าชมสวนอีเมอร์กันปาร์ค
บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย
บินเช้าถึงเย็น กผ่อนได้เต็มที่
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว
พัก โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ ที่คัปปาโดเกีย 2 คืน
เข้าชม สวนอีเมอร์กัน ปาร์ค

ทัวร์ตุรกี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน