ทัวร์ สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก . by THAI Airways 7 วัน 4 คืน
Eastern Europe ออสเตรีย–ฮังการี –สโลวัค –เชค BY TG

7 วัน 4 คืน

บินตรงกรุงเทพ-เวียนนา/เวียนนา-กรุงเทพพร้อมสะสมไมล์การบินไทย50% พักโรงแรม4ดาว(พักฮังการี1คืน/เชค2คืน/ออสเตรีย1คืน) เที่ยวครบทุกไฮไลท์!! ปราก :ปราสาทปรากมหาวิหารเซนต์วิตุสสะพานชาร์ลสเขตเมืองเก่าหอนาฬิกาดาราศาสตร์ เชค :ปราสาทครุมลอฟ ออสเตรีย:เมืองฮัลสตัดด์พระราชวังเบลล์วาแดร์อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์พระราชวังเชินบรุนน์ สโลวัค :เมืองบราติสลาวาปราสาทบราติสลาวา ฮังการี :กรุงบูดาเปสต์ป้อมชาวประมงมหาวิหารแมธทิอัสสะพานเชนบริดจ์ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้งจุใจ!!!พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา/ เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
พักโรงแรม 4 ดาว (พักฮังการี 1 คืน / เชค 2 คืน / ออสเตรีย1คืน)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์!!
ปราก :ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์
เชค : ปราสาทครุมลอฟ
ออสเตรีย : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์
สโลวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
ฮังการี : กรุงบูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ช้อปปิ้งจุใจ!!! พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก ราคาใกล้เคียงกัน