ทัวร์ อียิปส์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อียิปส์ เมืองอเล็กซานเดรีย กรุงไคโร ชมหลุมฝังศพ ชมมหาพีระมิด ตลาดข่านเอลคาลีลี่ by KUWAIT AIRWAYS 6 วัน 3 คืน
ZCAI04 : อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย [เลทส์โก มหาสฟิงซ์] BY KU

6 วัน 3 คืน

ชมความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิด1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตามรอยตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตราณเมืองอเล็กซานเดรีย
DAY 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเข้าสู่ กรุงไคโร นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี นำท่านแวะชม ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย นำท่านเข้าชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย นำท่านถ่ายรูปด้านนอก เสาปอมเปย์ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไคโร

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส นำท่านสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า นำท่านชม พีระมิดขั้นบันได อันเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา ชม “มหาพีระมิด” จากนั้นนำท่านชม “มหาสฟิงซ์ ตั้งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

DAY 5 : นำท่านชม กรุงไคโร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี่ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 6 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์อียิปส์ เมืองอเล็กซานเดรีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอียิปส์ ราคาใกล้เคียงกัน