ทัวร์ โปแลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

แกรนด์โปแลนด์ BY QR

10 วัน

วอซอร์–พระราชวังวิลานอฟ–กดังส์–โตรุน–รอตสวาฟ ปราสาทมาลบอร์ก–เชสโตโฮวา–จัสนาโกรา–คราคูฟ ค่ายกักกันออซวิซท์–ซาโกปาเน่เหมืองเกลือวิลิซก้า–ยอดเขากูบาวุฟก้า
วอซอร์ – พระราชวังวิลานอฟ – กดังส์ – โตรุน – รอตสวาฟ
ปราสาทมาลบอร์ก – เชสโตโฮวา – จัสนาโกรา – คราคูฟ
ค่ายกักกันออซวิซท์ – ซาโกปาเน่ เหมืองเกลือวิลิซก้า – ยอดเขากูบาวุฟก้า

ทัวร์โปแลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโปแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน