ทัวร์ โมรอคโค

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์โมรอคโค . by ETIHAD AIRWAYS 11 วัน
แกรนด์โมรอคโค BY EY

11 วัน

คาซาบลังก้า-ราบัต-แทนเจียร์-เชฟชาอูน-เมคเนส เมืองโรมันโวลูบิลิส-เฟส-อิเฟรน-แอร์ฟอร์ด-เมอร์ซูก้า-ทอดร้า โอเอซิสTinghir-M’Gouna-วอซาเซท-เอ็ทเบนฮาดดู-มาราเกช เส้นทางท่องเที่ยวเป็นวงกลมเที่ยวครบเมืองสวยชมธรรมชาติอันหลากหลาย เข้าชมความสวยงามของHASSANIIMOSQUEมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากเมืองเมกกะ ชมเมืองTANGIERเมืองท่าสีขาวแห่งช่องแคบยิบรอลตาร์ ชมถ้ำเฮอร์คิวลิสเป็นที่รู้จักกันในนามDOOROFAFRICA ชมเมืองCHEFCHAOUENสมญานามนครสีฟ้าสุดสวย(Unseen)เมืองที่ห้ามพลาด ชมเมืองVOLUBILISซากเมืองโบราณสมัยโรมัน(UNESCO) ชมเมืองFESหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีตรอกซอกซอยถึง9,400ซอย(UNESCO)เมืองที่ห้ามพลาด ชมเมืองIFRANEหรือเมืองแห่งนี้ว่าเจนีวาแห่งโมรอคโค ขี่อูฐ+นั่งรถ4x4WDชมทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมเมืองMERZOUGAเมืองแห่งทะเลทรายซาฮารา ชมเมืองAITBENHADDOUเมืองที่ทำจากดินทั้งเมือง(UNESCO)” ชมเมืองMARRAKECHอดีตเมืองหลวงเก่าเมืองสีชมพูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว(UNESCO)เมืองที่ห้ามพลาด ปิดท้ายช้อปปิ้งที่ห้างMOROCCOMALL อาหารดีทั้งไทยและจีน พักโรงแรมดีมาตรฐาน4+5ดาว
คาซาบลังก้า-ราบัต-แทนเจียร์-เชฟชาอูน-เมคเนส
เมืองโรมันโวลูบิลิส-เฟส-อิเฟรน-แอร์ฟอร์ด-เมอร์ซูก้า-ทอดร้า
โอเอซิส Tinghir-M’Gouna-วอซาเซท-เอ็ทเบน ฮาดดู-มาราเกช
เส้นทางท่องเที่ยวเป็นวงกลม เที่ยวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอันหลากหลาย
เข้าชม ความสวยงามของ HASSAN II MOSQUE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะ
ชมเมือง TANGIER เมืองท่าสีขาวแห่งช่องแคบยิบรอลตาร์
ชมถ้ำเฮอร์คิวลิส เป็นที่รู้จักกันในนาม DOOR OF AFRICA
ชมเมือง CHEFCHAOUEN สมญานามนครสีฟ้า สุดสวย (Unseen) เมืองที่ห้ามพลาด
ชมเมือง VOLUBILIS ซากเมืองโบราณสมัยโรมัน (UNESCO)
ชมเมือง FES หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีตรอกซอกซอยถึง 9,400 ซอย (UNESCO) เมืองที่ห้ามพลาด
ชมเมือง IFRANE หรือเมืองแห่งนี้ว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค
ขี่อูฐ + นั่งรถ 4x4WD ชมทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชมเมือง MERZOUGA เมืองแห่งทะเลทรายซาฮารา
ชมเมือง AIT BEN HADDOU เมืองที่ทำจากดินทั้งเมือง (UNESCO)”
ชมเมือง MARRAKECH อดีตเมืองหลวงเก่า เมืองสีชมพูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (UNESCO) เมืองที่ห้ามพลาด
ปิดท้ายช้อปปิ้งที่ห้าง MOROCCO MALL
อาหารดีทั้งไทย และจีน
พักโรงแรมดีมาตรฐาน 4+5 ดาว

ทัวร์โมรอคโค . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโมรอคโค ราคาใกล้เคียงกัน