ทัวร์ อินเดีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ดินแดนมหาราชา..ราชาสถาน BY AL

12 วัน 10 คืน

ราชาสถานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดียทางฝั่งตะวันตกของรัฐติดกับประเทศปากีสถานทางเหนือติดกับรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณาทางตะวันออกติดกับรัฐอุตตรประเทศและรัฐมัธยมประเทศทางใต้ติดกับรัฐคุชราตทางใต้ของรัฐราชสถานซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอาหรับ400กิโลเมตรมีเทือกเขาAravalliซึ่งแบ่งราชสถานออกเป็นสองฝั่งได้แก่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทะเลทรายปกคลุม2ใน3ของรัฐและฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์ นครสีขาวนครสีทองนครสีชมพูนครสีฟ้า *****พักโรงแรมระดับ4-5ดาว***** สุดยอดโปรแกรม...เที่ยวครบสูตร!!!
ราชาสถาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย ทางฝั่งตะวันตกของรัฐติดกับประเทศปากีสถาน ทางเหนือติดกับรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา ทางตะวันออกติดกับรัฐอุตตรประเทศและรัฐมัธยมประเทศ ทางใต้ติดกับรัฐคุชราต ทางใต้ของรัฐราชสถาน ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอาหรับ 400 กิโลเมตร มีเทือกเขา Aravalli ซึ่งแบ่งราชสถานออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทะเลทรายปกคลุม 2 ใน 3 ของรัฐ และฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์
นครสีขาว นครสีทอง นครสีชมพู นครสีฟ้า
*****พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว*****
สุดยอดโปรแกรม...เที่ยวครบสูตร!!!

ทัวร์อินเดีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินเดีย เนปาล ราคาใกล้เคียงกัน