ทัวร์ บอสเนีย โครเอเชีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Croatia - Bosnia BY TK

10 วัน

ที่พักดี4+5ดาวอาหารดี ชมเมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรปสมญานาม“ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” เดินชม“กำแพงเมืองโบราณ”และ“เมืองเก่าดูบรอฟนิค”สถานที่ท่องเที่ยวของโครเอเชีย พร้อมชิมหอยนางรมแบบสดๆ“พร้อมจิบไวน์”ณอ่าวมาลีสตอน เที่ยวคอร์ชูล่าบ้านเกิดมาร์โคโปโลนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ บีฮาชเมืองเล็กๆแสนมีเสน่ห์มีพรหมแดนติดประเทศโครเอเชีย ชมน้ำตกแสนสวย3แห่งในบอสเนียStrbackiBukWaterfall,PlivaWaterfalls,KraviceWaterfall จาจเซ่เมืองที่ตั้งอยู่น้ำตกที่มีแหล่งธรรมชาติอันสวยงาม ชมสะพานโบราณมรดกโลกUnescoที่เมืองโมสตาร์ ชมเมืองซาราเจโวถูกขนานนามว่าเป็น“นครเยรูซาเล็มแห่งยุโรปและบอลข่าน
ที่พักดี 4+5 ดาว อาหารดี
ชมเมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก”
เดินชม “กำแพงเมืองโบราณ” และ “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” สถานที่ท่องเที่ยวของโครเอเชีย
พร้อมชิมหอยนางรม แบบสดๆ “พร้อมจิบไวน์ ” ณ อ่าวมาลี สตอน
เที่ยวคอร์ชูล่า บ้านเกิด มาร์โค โปโล นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่
บีฮาช เมืองเล็กๆ แสนมีเสน่ห์ มีพรหมแดนติดประเทศโครเอเชีย
ชมน้ำตกแสนสวย 3 แห่ง ในบอสเนีย Strbacki Buk Waterfall , Pliva Waterfalls , Kravice Waterfall
จาจเซ่ เมืองที่ตั้งอยู่น้ำตก ที่มีแหล่งธรรมชาติอันสวยงาม
ชมสะพานโบราณ มรดกโลก Unesco ที่ เมือง โมสตาร์
ชมเมืองซาราเจโวถูกขนานนามว่าเป็น “นครเยรูซาเล็มแห่งยุโรปและบอลข่าน

ทัวร์บอสเนีย โครเอเชีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมบอสเนีย โครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน