ทัวร์ โปรตุเกส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Grand Portugal BY TK

10 วัน 7 คืน

 ที่พักระดับมาตรฐานอาหารดี  พิเศษ!ให้ท่านได้ชิมรสชาติขนมฝอยทองและทาร์ตไข่ณดินแดนต้นกำเนิด  ลิสบอนเมืองหลวงประเทศโปรตุเกสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งภูมิประเทศและสถาปัตยกรรมและยังเป็นเมืองที่มีอากาศอุ่นที่สุดในยุโรป  ซินตร้าเมืองมรดกโลกทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม  แหลมคาโบดาร๊อคคาทั้งอยู่สุดลายของทวีปยุโรปทางด้านทิศตะวันตก  แฟโรเมืองทางใต้สุดของประเทศโปรตุเกสและยังเป็นเมืองท่าสำคัญของชาวมัวร์  ลากอสเมืองชายหาดที่มีความเก่าแก่และสวยงามที่สุดในเขตแอลการ์ฟ  ล่องเรือชมถ้ำเบนากิลเมืองลากัวอีกเมืองชายหาดในเขตแอลการ์ฟ  นาซาเร่ที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่บนชายหาดที่สวยงามปัจจุบันยังเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญของประเทศโปรตุเกส  บาตาลยาเมืองเล็กกลางหุบเขาในเขตลาเรียเป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลกที่สำคัญของประเทศโปรตุเกส  มอนซานโตหมู่บ้านที่ถูกสร้างแทรกไปตามก้อนหินขนาดใหญ่และได้รับการโหวตให้เป็น“หมู่บ้านที่ดีที่สุดในประเทศโปรตุเกส”  อาเวโร่เมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญและยังได้ชื่อว่า“เวนิสแห่งโปรตุเกส”พร้อมล่องเรือชมเมือง  ปอร์โตเมืองทางด้านเหนือของโปรตุเกสที่มีชื่อเสียงทางด้าน“ไวน์ปอร์โต”
 ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารดี
 พิเศษ! ให้ท่านได้ชิมรสชาติขนมฝอยทอง และ ทาร์ตไข่ ณ ดินแดนต้นกำเนิด
 ลิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งภูมิประเทศและสถาปัตยกรรม และยังเป็นเมืองที่มีอากาศอุ่นที่สุดในยุโรป
 ซินตร้า เมืองมรดกโลกทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 แหลมคาโบดา ร๊อค คา ทั้งอยู่สุดลายของทวีปยุโรปทางด้านทิศตะวันตก
 แฟโร เมืองทางใต้สุดของประเทศโปรตุเกส และยังเป็นเมืองท่าสำคัญของชาวมัวร์
 ลากอส เมืองชายหาดที่มีความเก่าแก่และสวยงามที่สุดในเขตแอลการ์ฟ
 ล่องเรือชมถ้ำเบนากิล เมืองลากัว อีกเมืองชายหาดในเขตแอลการ์ฟ
 นาซาเร่ ที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ บนชายหาดที่สวยงาม ปัจจุบันยังเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญของประเทศโปรตุเกส
 บาตาลยา เมืองเล็กกลางหุบเขา ในเขตลาเรีย เป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลกที่สำคัญของประเทศโปรตุเกส
 มอนซานโต หมู่บ้านที่ถูกสร้างแทรกไปตามก้อนหินขนาดใหญ่ และได้รับการโหวตให้เป็น “หมู่บ้านที่ดีที่สุด ในประเทศโปรตุเกส”
 อาเวโร่ เมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญ และยังได้ชื่อว่า “เวนิส แห่งโปรตุเกส” พร้อมล่องเรือชมเมือง
 ปอร์โต เมืองทางด้านเหนือของโปรตุเกส ที่มีชื่อเสียงทางด้าน “ไวน์ ปอร์โต”

ทัวร์โปรตุเกส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโปรตุเกส ราคาใกล้เคียงกัน