ทัวร์ จอร์แดน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์แดน . by Royal Jordanian Airlines 7 วัน 4 คืน
JOR-HB02-RJ : Habobo Jordan BY RJ

7 วัน 4 คืน

ชมความงานของเมืองเพตรา พิสูจน์ความเค็มลอยตัวพอกโคลนณทะเลสาบเดดชี เที่ยวครบบินคุ้มสายการบินระดับ5ดาว
ชมความงานของ เมืองเพตรา
พิสูจน์ความเค็ม ลอยตัว พอกโคลน ณ ทะเลสาบเดดชี
เที่ยวครบ บินคุ้ม สายการบินระดับ 5 ดาว

ทัวร์จอร์แดน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์แดน ราคาใกล้เคียงกัน