ทัวร์ กรีนแลนด์ ไอร์แลนด์


 สะดวกสบายกับสายการบินไทย
เที่ยว2ประเทศสบายๆแบบไม่เร่งรีบทั้งกรีนแลนด์และไอซ์แลนด์
เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำแร่ที่BlueLagoonประเทศไอซ์แลนด์และเที่ยวGoldenCircle
เรือและโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน
บนเรือที่พักมีบริการอาหารหลากหลายทั้งเอเชียและยุโรป
สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงสภาพความงามไร้สิ่งรบกวนเป็นแดนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ
เที่ยวเมืองซิซิมิยุท(Sisimiut)ชมความยิ่งใหญ่ของก้อนน้ำแข็งณจุดชมวิวบนเนินเขาสามารถเก็บภาพความประทับใจไดอ้อย่างใกล้ชิด
ลงเรือโซดิแอก(ZodiacBoat)ชมเมืองซิซิมิยุท
เดินเที่ยวชมNasaasaaqMountain
ชมเมืองเกเกอทาร์ซวก(Qeqertarsuaq)เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด์เป็นอีกเมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม
ชมธารน้ำแข็งอิควิปเซอร์เมีย(EqipSermia)หรือรู้จักกันในชื่อ“Eqi”กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชมเมืองอิลลูลิทแซท(llulissat)เมืองท่องเที่ยวสำคัญของเกาะกรีนแลนด์ตัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธารน้ำแข็ง(Icefjord)ที่สวยงามอลังการจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
รวมค่าGratuitiesfeeพนักงานบนเรือเรียบร้อยแล้ว
รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว
พักโรงแรม4+5ดาว
ปิดท้ายทริปด้วยการเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเก้นและช้อปปิ้งณสตร้อยท์(THESTROGET)
ถนนสายสำคัญของเมืองและถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 17885
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Exotic Greenland & Iceland BY TG

11 วัน 8 คืน

สะดวกสบายกับสายการบินไทย เที่ยว2ประเทศสบายๆแบบไม่เร่งรีบทั้งกรีนแลนด์และไอซ์แลนด์ เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำแร่ที่BlueLagoonประเทศไอซ์แลนด์และเที่ยวGoldenCircle เรือและโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน บนเรือที่พักมีบริการอาหารหลากหลายทั้งเอเชียและยุโรป สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงสภาพความงามไร้สิ่งรบกวนเป็นแดนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ เที่ยวเมืองซิซิมิยุท(Sisimiut)ชมความยิ่งใหญ่ของก้อนน้ำแข็งณจุดชมวิวบนเนินเขาสามารถเก็บภาพความประทับใจไดอ้อย่างใกล้ชิด ลงเรือโซดิแอก(ZodiacBoat)ชมเมืองซิซิมิยุท เดินเที่ยวชมNasaasaaqMountain ชมเมืองเกเกอทาร์ซวก(Qeqertarsuaq)เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด์เป็นอีกเมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม ชมธารน้ำแข็งอิควิปเซอร์เมีย(EqipSermia)หรือรู้จักกันในชื่อ“Eqi”กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมเมืองอิลลูลิทแซท(llulissat)เมืองท่องเที่ยวสำคัญของเกาะกรีนแลนด์ตัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธารน้ำแข็ง(Icefjord)ที่สวยงามอลังการจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก รวมค่าGratuitiesfeeพนักงานบนเรือเรียบร้อยแล้ว รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว พักโรงแรม4+5ดาว ปิดท้ายทริปด้วยการเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเก้นและช้อปปิ้งณสตร้อยท์(THESTROGET) ถนนสายสำคัญของเมืองและถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

สะดวกสบายกับสายการบินไทย
เที่ยว2 ประเทศ สบายๆ แบบไม่เร่งรีบ ทั้งกรีนแลนด์และไอซ์แลนด์
เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำแร่ที่ Blue Lagoon ประเทศไอซ์แลนด์ และเที่ยว Golden Circle
เรือและโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน
บนเรือที่พักมีบริการอาหารหลากหลาย ทั้งเอเชียและ ยุโรป
สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงสภาพความงาม ไร้สิ่งรบกวน เป็นแดนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ
เที่ยวเมืองซิซิมิยุท (Sisimiut) ชมความ ยิ่งใหญ่ของก้อนน้ำแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บภาพความประทับใจไดอ้อย่างใกล้ชิด
ลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) ชมเมืองซิซิมิยุท
เดินเที่ยวชม Nasaasaaq Mountain
ชม เมืองเกเกอทาร์ซวก (Qeqertarsuaq) เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด์ เป็นอีกเมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม
ชม ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “Eqi” กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชมเมืองอิลลูลิทแซท (llulissat) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของเกาะกรีนแลนด์ตัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธารน้ำแข็ง (Icefjord) ที่สวยงามอลังการจน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
รวมค่า Gratuities fee พนักงานบนเรือเรียบร้อยแล้ว
รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว
พักโรงแรม 4+5 ดาว
ปิดท้ายทริปด้วยการเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเก้น และช้อปปิ้ง ณ สตร้อยท์ (THE STROGET)
ถนนสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 22 ส.ค 2563 พุธ - เสาร์ 274,900 -

ทัวร์กรีนแลนด์ ไอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมกรีนแลนด์ ไอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน