ทัวร์ จอร์เจีย คาซักสถาน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย คาซักสถาน . by Air Astana 8 วัน 5 คืน
GEO-TU8D5N -KC : The Ultimate In Georgia-Kasakstan

8 วัน 5 คืน

เม.ย.-ก.ย.63 ไปเที่ยวจอร์เจียแถม!!เที่ยวคาซัคสถาน8D เทียวจอร์เจียสัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส5N เกี่ยวดิบแคบลุกครึ่งแห่งเอเชีย-ยุโรบหรือที่ชอบเรียกว่าอัลมาตีเมืองแงแอปเบี้ล
เม.ย.-ก.ย. 63
ไปเที่ยวจอร์เจีย แถม!! เที่ยวคาซัคสถาน 8D
เทียวจอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 5N
เกี่ยวดิบแคบลุกครึ่งแห่งเอเชีย - ยุโรบหรือที่ชอบเรียกว่า อัลมาตี เมืองแงแอปเบี้ล

ทัวร์จอร์เจีย คาซักสถาน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย คาซักสถาน ราคาใกล้เคียงกัน