ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย by Air Asia 4 วัน 2 คืน
CSX-007 : ZhangJiajie จางเจียเจี้ย ฉางซา BY FD

4 วัน 2 คืน

➖สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก➖ :::สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตาสวยงามกว่าที่เคยเห็น::: เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย(FD) ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า1,650บาท,ค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป
 สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก 
::: สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น :::
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท,ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์จีน ฉางซา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน