ทัวร์ จอร์เจีย คาซักสถาน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

GEO-SK8D5N -KC : Songkran In Geogia - Kasakatan BY KC

8 วัน 5 คืน

กบิลชี/โบสถ์ตรีนิตี้ โบสถ์เมทเทดี/โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน ข้อมนาริกาลา/อนุสาวรีย์มารดแห่งจอร์เจีย/วิหารซีโอนี มิสเคต้า/โบสถ์สเวติกสโดเวลี วิหารจวารี/ป้อมอนานูร อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย กูดาอูรี/กอรี/ถ้ำอุพลิสชิเค/shoppingTbilisiMall
กบิลชี / โบสถ์ตรีนิตี้
โบสถ์เมทเทดี / โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน
ข้อมนาริกาลา / อนุสาวรีย์มารดแห่งจอร์เจีย / วิหารซีโอนี
มิสเคต้า / โบสถ์สเวติกสโดเวลี
วิหารจวารี / ป้อมอนานูร
อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย
กูดาอูรี / กอรี /ถ้ำอุพลิสชิเค /shopping Tbilisi Mall

ทัวร์จอร์เจีย คาซักสถาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน