ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by China Airlines 4 วัน 3 คืน
Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา BY CI

4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา|ขอพรความรักวัดหลงซาน|ช็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว|หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น|แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 08 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
19 – 22 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
16 – 19 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 -
19 – 22 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 15,999 -
23 – 26 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
30 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999 -
07 – 10 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
10 – 13 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
14 – 17 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
21 – 24 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
24 – 27 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
28 – 31 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
04 – 07 มิ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
07 – 10 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
11 – 14 มิ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
14 – 17 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
18 – 21 มิ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
02 – 05 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
05 – 08 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
09 – 12 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
12 – 15 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
16 – 19 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
19 – 22 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
23 – 26 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
26 – 29 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
30 ก.ค – 02 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
02 – 05 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
06 – 09 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
09 – 12 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
13 – 16 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
16 – 19 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
20 – 23 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
27 – 30 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
30 ส.ค – 02 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
03 – 06 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
06 – 09 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
10 – 13 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
13 – 16 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
17 – 20 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
20 – 23 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -
24 – 27 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 -
27 – 30 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 -

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน