ทัวร์ ลาว

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พระธาตุเชียงลม วัดศรีมงคล พระราชวังหลวง น้ำตกตาดกวางสี by เรือสำราญ 4 วัน 3 คืน
เชียงคำ บ้านฮวก-หลวงพระบาง ล่องเรือ MK ไปรถ-กลับเรือ

4 วัน 3 คืน

Day 1 : ออกเดินทางสู่ด่านสากลปางมอน เมืองคอบ นำท่านแวะนมัสการ พระธาตุเชียงลม ซึ่งเป็นพระธาตุที่ชาวลาว แห่งเมืองเชียงฮ่อน ให้การเคารพนับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และนำเยี่ยมชม วัดศรีมงคล นำชมวิหารที่เก่าแก่ ที่มีสถาปัตยกรรม คล้ายกับ หงสา – อังวะ ที่มีอายุราว 500 กว่าปี เมื่อเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง นำท่านสักการะ พระธาตุพูสี อยู่บนเนินเขาสูง ใจกลางของหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชา ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ตลาดมืด (Night market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็น

Day 2 : นำท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวเมืองหลวงพระบางที่เป็นประเพณีมาแต่ดั่งเดิม และเดินชม ตลาดเช้า ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน จากนั้นชม วัดวิชุนราช วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ ต่อด้วยชม พระราชวังหลวง ของเจ้ามหาชีวิตลาว ที่ พระราชวังเจ้าชีวิต เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงแบบฝรั่งเศส แต่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว และชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่ สถาปัตยกรรมแห่งลาว และยังมี โรงเมี้ยนโกศ ในวัดที่ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักและตกแต่งลวดลายด้วยเรื่องรามเกียรติ์ เป็นฝีมือแกะสลักของช่างหลวง หลังจากนั้น นำท่านชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ท่านสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้าซึ่งมีสะพานพาดผ่านสายน้ำที่ตกลงมา ฉากหลังคือน้ำตกหินปูน สีขาวและน้ำใสๆ หลังจากนั้นเชิญท่านอิสระที่ตลาดมืด (Night market)

Day 3 : ออกเดินทาง สู่ท่าเรือเมืองหลวงพระบาง ต้อนรับท่านด้วยเรือสำราญสัญชาติลาวชื่อเรือ MK Sunset Cruise ท่านสามารถเลือกขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขงในบรรยากาศ 360 องศา สูดอากาศได้อย่างเต็มปอด หลังจากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือ หรือจะนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทางเรือมีพนักงานนวดสาว ชาวลาว คอยบริการท่านในราคาเป็นกันเอง และแวะชมความงดงามของ ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู อยู่ปากทางสบอู เป็นถ้ำที่ตั้งอยู่กลางภูเขาลูกใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนริมแม่น้ำโขง อิสระเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านท้องถิ่นสองฝั่งโขง พร้อมกับชมทิวทัศน์และสายน้ำโขงที่สวยงาม

Day 4 : เที่ยวชมตลาดเช้าเมืองปากแบ่งตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางต่อสู่ด่านพรมแดนบ้านฮวก เพลิดเพลินพักผ่อนบนเรือชมวิว ทิวทัศน์สองฝั่งโขง - เดินทางกลับ

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลาว ราคาใกล้เคียงกัน