ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Taiwan Wonderland ทะเลสาบสุริยันจันทราฟาร์มแกะชิงจิ้ง BY BR

6 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา|นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน|ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ช็อปปิ้งซีเหมินติง|อุทยานเย๋หลิ่ว|หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น|เสี่ยวหลงเปาร้านDinTaiFongตามรอยรีวิวชาบูหมาล่าXINMALA|แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เสี่ยวหลงเปาร้าน Din Tai Fong ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN MALA | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน