ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR1009D : แกรนด์รัสเซีย 9 วัน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) BY QR

9 วัน 6 คืน

***บินภายใน2ขามอสโคว์–มูร์มันสค์//มูร์มันสค์–เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก*** เข้าชม“พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่”ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19 เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมายณพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของแสงเหนือณเมืองมูร์มันสค์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ//สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พิเศษท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทางกับ3เมืองของรัสเซียกรุงมอสโคว์เมืองมูร์มันสค์และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
*** บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ***
เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์
สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ // สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
พิเศษ ท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง กับ 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว์ เมืองมูร์มันสค์ และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน