ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by THAI Airways 4 วัน 3 คืน
โอ้โห!! โปรโมชั่น ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา BY TG

4 วัน 3 คืน

อู่ไหลเมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อน|ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา|ขอพรความรักวัดหลงซาน ช็อปปิ้งซีเหมินติง|อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว|หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
อู่ไหล เมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน
ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน