ทัวร์ ออสเตรีย ฮังการี เช็ก

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก . by Emirates 7 วัน 4 คืน
VCPRO01 : ฮังการี ออสเตรีย เชค BY EK

7 วัน 4 คืน

บูดาเปสต์-ป้อมชาวประมง-ฮีโร่สแควร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-SHOPPINGPARNDOFOUTLET เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน-ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัทเมืองมรดกโลก-เชสกี้คลุมลอฟปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก
บูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - ฮีโร่สแควร์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - SHOPPING PARNDOF OUTLET
เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก - เชสกี้คลุมลอฟ ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย ฮังการี เช็ก ราคาใกล้เคียงกัน