ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TGTPE05 : ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง ซุปตาร์ … อู้ ! ลัลลา ลงแดนใต้ BY TG

6 วัน 5 คืน

-นั่งรถไฟโบราณชมดอกซากุระจะบานสะพรั่งณอุทยานอาลีซาน -วัดโฝวกวงซันชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน -ช้อปปิ้งE-DAOutletMallที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน -ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวันณตึกไทเป101 -ชิมช้อปชิวณตลาดลิ่วเหอตลาดฟ่งเจี่ยตลาดซีเหมินติงตลาดซื่อหลิน -เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้สไตล์ไต้หวันTAKAO
- นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน
- วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
- ช้อปปิ้ง E-DA Outlet Mall ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
- ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
- ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน
- เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน