ทัวร์ อินโดนีเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อินโดนีเซีย . 4 วัน 3 คืน
แพคเกจทัวร์บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์

4 วัน 3 คืน

 พักโรงแรม4ดาว3คืน  อาหารครบทุกมื้อ**พิเศษ*SEAFOODLOPSTERณหาดจิมบารัน  มีรถรับส่งพร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแล//พร้อมอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 พักโรงแรม 4 ดาว 3 คืน
 อาหารครบทุกมื้อ **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน
 มีรถรับส่งพร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแล//พร้อมอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

ทัวร์อินโดนีเซีย . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินโดนีเซีย ราคาใกล้เคียงกัน