ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

English Summer Camp

รับสมัครน้องๆนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษา'AmazingThai' ณStaffordHouseSchoolofEnglish,Canterbury,UK.(สถาบันการศึกษาที่หลักสูตรการเรียนได้รับการรับรองจากBritishCouncil)
รับสมัครน้องๆ นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษา 'Amazing Thai'
ณ Stafford House School of English, Canterbury, UK. (สถาบันการศึกษาที่หลักสูตรการเรียนได้รับการรับรองจาก British Council )

ทัวร์อังกฤษ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน