ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SMRU-W51536 : สะดุดรัก รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส BY W5

6 วัน 3 คืน

•ชมสถานีรถไฟใต้ดินการตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา •ชมพระราชวังเครมลินสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย •ชมจตุรัสแดงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย •ชมโบสถ์อัสสัมชัญสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน •ชมสแปร์โร่ฮิลล์เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด •ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ •ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดอิสมายลอฟกี้,ถนนอารบัต
•ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
•ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
•ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
•ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
•ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
•ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
•ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน