ทัวร์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อิตาลี หอเอนปีซ่า น้ำพุเทรวี่ โคลอสเซี่ยม by Emirates 7 วัน 4 คืน
BT-EUR033 : มหัศจรรย์ Grand Italy BY EK

7 วัน 4 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลื่ยนเครื่อง

Day 2 : ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาลี ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแห่งแฟชั่น เมืองมิลาน พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้ามหาวิหารมิลาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปิ้งมอลล์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปที่ กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด เดินทางสู่เมืองเวโรน่า นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต JULIET’S HOUSE ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน นำท่านเดินทางสู่เมืองเวนิสเมสเตร้

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค มหาวิหารซันมาร์โก พระราชวังดอร์จ หอระฆังซันมาร์โก สะพานถอนหายใจ นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ เป็นเมืองซึ่งเป็นที่ถือกำเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย นำท่านชมชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร นำชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย

Day 4 : นำท่าน เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโมอันเป็นที่ตั้ง หอเอนเมืองปีซ่า นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า ) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 ถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค หอระฆังมานเจีย จากนั้นนำท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา หรือ ดูโอโมดิเซียนา

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลี นำท่านชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ นำท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่อมระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิตี้

Day 6 : นำท่านเข้าชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ นำท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซี่ยม หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า กับ โรมันฟอรั่ม นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Day 7 : ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลื่ยนเครื่อง เดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์อิตาลี หอเอนปีซ่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน