ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เช็ก เยอรมนี . by Swiss International Air Lines 8 วัน 6 คืน
AZLX01 : สวิส - เยอรมัน - เชก BY LX

8 วัน 6 คืน

บินตรงสู่กรุงซูริคกับสายการบิน(พักค้าง1คืนแล้วค่อยเที่ยว) ขึ้นเขาทิตลิสพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์กับกระเช้าที่หมุนได้360องศา ชมเมืองลูเซิร์น ชมน้ำตกไรน์น้ำตกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในยุโรป ชมเมืองสตุ๊ตการ์ท ช้อปปิ้งจุใจเมทซิงเก้นเอ้าเลท ชมเมืองเก่าโรเทนเบิร์กเมืองเก่าแสนสวยและเมืองแห่งตลาดคริสมาสต์ ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์กศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันในอดีต ชมเมืองคาโลวีวารีเมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย(Unesco) ชมกรุงปรากเมืองเก่า(Unesco)เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ เข้าชมปราสาทปราก(Unesco) พักโรงแรมระดับ4ดาวพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองและจีนตลอดการเดินทาง พิเศษ!พักค้างคืนโรเทนเบิร์ก1คืนและคาโลวีวารี1คืน พิเศษ!!มีบินภายใน1เที่ยวจากปรากสู่เวียนนาเพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพ
บินตรงสู่กรุงซูริคกับสายการบิน (พักค้าง 1 คืนแล้วค่อยเที่ยว)
ขึ้นเขาทิตลิส พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์กับกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา
ชมเมืองลูเซิร์น
ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ และสวยงามที่สุดในยุโรป
ชมเมืองสตุ๊ตการ์ท
ช้อปปิ้งจุใจเมทซิงเก้น เอ้าเลท
ชมเมืองเก่าโรเทนเบิร์ก เมืองเก่าแสนสวย และเมืองแห่งตลาดคริสมาสต์
ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก ศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันในอดีต
ชมเมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย (Unesco)
ชมกรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ
เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง
พิเศษ! พักค้างคืน โรเทนเบิร์ก 1 คืน และคาโลวี วารี 1 คืน
พิเศษ!! มีบินภายใน 1 เที่ยว จากปราก สู่เวียนนา เพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เช็ก เยอรมนี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน