ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เช็ก

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เช็ก . by Swiss International Air Lines 8 วัน 6 คืน
AZLX02 : สวิส - ออสเตรีย - เชก BY LX

8 วัน 6 คืน

บินตรงสู่กรุงซูริคกับสายการบิน(พักค้าง1คืนก่อนแล้วค่อยเที่ยว) ชมกรุงเบิร์นเมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาจุงเฟราพร้อมรับประทานอาหารบนยอดเขาและชมวิวแบบพาโนราม่า ชมเมืองอินซ์บรูกเมืองสวยแห่งแคว้นทีโรล ชมเมืองซาลบวร์กถิ่นกำเนิดโมสาร์ทและกลิ่นอายของTheSoundofMusic(Unesco) ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์อันแสนโรแมนติก(Unesco) ชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟไข่มุกแห่งโบฮีเมีย(Unesco) ชมเมืองคาโลวีวารีเมืองสปาแสนสวย(Unesco) ชมกรุงปรากเมืองเก่า(Unesco)เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ เข้าชมปราสาทปราก(Unesco) พักโรงแรมระดับ4ดาวพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองและจีนตลอดการเดินทาง พิเศษ!อิ่มอร่อยกับเมนูปลาเทร้าซ์เป็ดโบฮีเมียนและขาหมู พิเศษ!!ลิ้มลองเมนูฟองดู พิเศษ!!!พักเมืองเชสกี้คลุมลอฟ1คืน พิเศษ!!!มีบินภายใน1เที่ยวจากปรากสู่เวียนนาเพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพ
บินตรงสู่กรุงซูริคกับสายการบิน (พักค้าง 1 คืนก่อนแล้วค่อยเที่ยว)
ชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา พร้อมรับประทานอาหารบนยอดเขา และชมวิวแบบพาโนราม่า
ชมเมืองอินซ์บรูก เมืองสวยแห่งแคว้นทีโรล
ชมเมืองซาลบวร์ก ถิ่นกำเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music (Unesco)
ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อันแสนโรแมนติก (Unesco)
ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย (Unesco)
ชมเมืองคาโลวีวารี เมืองสปาแสนสวย (Unesco)
ชมกรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ
เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง
พิเศษ! อิ่มอร่อยกับเมนูปลาเทร้าซ์ เป็ดโบฮีเมียน และขาหมู
พิเศษ!! ลิ้มลองเมนูฟองดู
พิเศษ!!! พักเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ 1 คืน
พิเศษ!!! มีบินภายใน 1 เที่ยว จากปราก สู่เวียนนา เพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เช็ก . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เช็ก ราคาใกล้เคียงกัน