ทัวร์ ออสเตรีย เช็ก

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก . by Lufthansa, Austrian Airlines 8 วัน 6 คืน
AZOS10 : ออสเตรีย - เชก BY LH/OS

8 วัน 6 คืน

บินตรงจากกรุงเทพสู่เมืองมิวนิคด้วยสายการบินลุฟแทนซ่า และบินตรงจากกรุงเวียนนาสู่กรุงเทพด้วยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์อันแสนโรแมนติก(Unesco) ชมเมืองซาลบวร์กถิ่นกำเนิดโมสาร์ทและกลิ่นอายของTheSoundofMusic(Unesco) ชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟไข่มุกแห่งโบฮีเมีย(Unesco) ชมเมืองเพิลเซ่นเมืองเล็กแสนสวยและเมืองแห่งเบียร์ดังPilsenerUrqell ชมเมืองคาโลวีวารีเมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย(Unesco) ชมกรุงปรากเมืองเก่า(Unesco)เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ เข้าชมปราสาทปราก(Unesco) ชมเมืองเบอร์โน่ประตูสู่แคว้นโมราเวียใต้(Unesco) ชมเมืองเวียนนาเมืองหลวงประเทศออสเตรีย(Unesco) ชมพระราชวังเชิงบรุนน์(Unesco) ช้อปปิ้งจุใจณพานดอร์ฟเอ้าเลท พักโรงแรมระดับ4ดาวพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองและจีนตลอดการเดินทาง พิเศษ!อิ่มอร่อยกับเมนูปลาเทร้าซ์เป็ดโบฮีเมียนขาหมูและหมูทอดสไตล์เวียนนา พิเศษ!!พักค้างคืนที่กรุงปราก2คืน พิเศษ!!พักก่อน1คืนแล้วค่อยเที่ยว
บินตรงจากกรุงเทพ สู่ เมืองมิวนิคด้วยสายการบินลุฟแทนซ่า
และบินตรงจากกรุงเวียนนา สู่ กรุงเทพ ด้วยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส
ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อันแสนโรแมนติก (Unesco)
ชมเมืองซาลบวร์ก ถิ่นกำเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music (Unesco)
ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย (Unesco)
ชมเมืองเพิลเซ่น เมืองเล็กแสนสวย และเมืองแห่งเบียร์ดัง Pilsener Urqell
ชมเมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย (Unesco)
ชมกรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ
เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)
ชมเมืองเบอร์โน่ ประตูสู่แคว้นโมราเวียใต้ (Unesco)
ชมเมืองเวียนนา เมืองหลวงประเทศออสเตรีย (Unesco)
ชมพระราชวังเชิงบรุนน์ (Unesco)
ช้อปปิ้งจุใจ ณ พานดอร์ฟ เอ้าเลท
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง
พิเศษ! อิ่มอร่อยกับเมนู ปลาเทร้าซ์ เป็ดโบฮีเมียน ขาหมู และหมูทอดสไตล์เวียนนา
พิเศษ!! พักค้างคืนที่กรุงปราก 2 คืน
พิเศษ!! พักก่อน 1 คืนแล้วค่อยเที่ยว

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย เช็ก ราคาใกล้เคียงกัน