ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

AZLX14 : สวิส อิตาลี BY LX

8 วัน 6 คืน

บินตรงสู่กรุงซูริคกับสายการบิน(พักค้าง1คืนแล้วค่อยเที่ยว) ชมเมืองสไตน์แอมไรน์เมืองสวยน่ารักริมแม่น้ำไรน์ที่คุณไม่ควรพลาด ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น ขึ้นชมเขาชิลธอร์น ชมเมืองเบิร์นเมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมเมืองเซอร์แมทเมืองสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ขึ้นรถไฟชมยอดเขากอร์เนอร์กรัทและชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอันโด่งดัง นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสรถไฟสายโรแมนติก แวะชมหมู่บ้านเวอร์ซาสก้า ชมเมืองลูกาโน่แห่งแคว้นทิซิโน่ เที่ยวเมืองแบร์กาโม่(Unesco) ช้อปจุใจณซาราวัลเล่เอ้าเลท ชมเมืองมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของประเทศอิตาลี พักโรงแรมระดับ4ดาวพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองและจีนตลอดการเดินทาง พิเศษ!พักค้างเมืองอินเทอร์ลาเก้นและพักค้างที่เมืองเซอร์แมท พิเศษ!!ลิ้มลองเมนูฟองดูร์
บินตรงสู่กรุงซูริคกับสายการบิน (พักค้าง 1 คืนแล้วค่อยเที่ยว)
ชมเมืองสไตน์ แอม ไรน์ เมืองสวยน่ารักริมแม่น้ำไรน์ ที่คุณไม่ควรพลาด
ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น
ขึ้นชมเขาชิลธอร์น
ชมเมืองเบิร์น เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ชมเมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ขึ้นรถไฟชมยอดเขากอร์เนอร์กรัท และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอันโด่งดัง
นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส รถไฟสายโรแมนติก
แวะชมหมู่บ้านเวอร์ซาสก้า
ชมเมืองลูกาโน่ แห่งแคว้นทิซิโน่
เที่ยวเมืองแบร์กาโม่ (Unesco)
ช้อปจุใจ ณ ซาราวัลเล่เอ้าเลท
ชมเมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของประเทศอิตาลี
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง
พิเศษ! พักค้างเมืองอินเทอร์ลาเก้น และพักค้างที่เมืองเซอร์แมท
พิเศษ!! ลิ้มลองเมนูฟองดูร์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน