ทัวร์ มอนเทเนโกร อิตาลี โครเอเชีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

อิตาลี - มอนเตเนโกร - โครเอเชีย ล่องเรือสำราญ MSC OPERA BY QR

9 วัน

ปราสาทสฟอร์เซสโก้–นครรัฐวาติกัน–มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–น้ำพุเทรวี่ สนามกีฬาโคลอสเซียม(ด้านนอก)–ย่านบันไดสเปน–เมืองกอเตอร์–เมืองสปลิท พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน–เมืองเวนิส–เมืองเวโรน่า–จตุรัสเออร์เบ–จัตุรัสเออร์เบ เพลิดเพลินกับการพักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ
ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุ เทรวี่
สนามกีฬาโคลอสเซียม (ด้านนอก) – ย่านบันไดสเปน – เมืองกอเตอร์ – เมืองสปลิท
พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – เมืองเวนิส – เมืองเวโรน่า – จตุรัสเออร์เบ – จัตุรัสเออร์เบ
เพลิดเพลินกับการพักผ่อน และ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ

ทัวร์มอนเทเนโกร อิตาลี โครเอเชีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมอนเทเนโกร อิตาลี โครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน