ทัวร์ ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Mediterranean Allure Of The Seas 2020 Spain-France-Italy BY QR

11 วัน 8 คืน

บาร์เซโลน่า-มหาวิหารซากราด้าฟามิเลียร์-ปัลมาเดอมายอร์กา-ถ้ำแดรคเข้าชมมหาวิหารเลอซู-ฝรั่งเศสเมืองอาเล่ส์-เมืองเอ็กซ์อองโพรวองส์-เมืองมาร์กเซย์-โพรวองซ์-โฟสดินาโว-เมืองลุกกา-เมืองทิโวรี่ เนินเขาTIBURTINE-ปราสาทแกนโดโฟ-เนเปิล-พระราชวังกาแซร์ตา-ปอมเปอี ชมวิวเนินเขาMontjuïc-ช้อปปิ้งถนนลารัมบลาของบาร์เซโลน่า เพลิดเพลินกับการพักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ
บาร์เซโลน่า - มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ถ้ำแดรค เข้าชมมหาวิหารเลอซู - ฝรั่งเศส เมืองอาเล่ส์ - เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ - เมืองมาร์กเซย์ - โพรวองซ์ - โฟสดินาโว - เมืองลุกกา - เมืองทิโวรี่
เนินเขา TIBURTINE - ปราสาทแกนโดโฟ - เนเปิล - พระราชวังกาแซร์ตา - ปอมเปอี
ชมวิวเนินเขา Montjuïc - ช้อปปิ้งถนนลารัมบลา ของบาร์เซโลน่า
เพลิดเพลินกับการพักผ่อน และ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ

ทัวร์ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ราคาใกล้เคียงกัน