ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เช็ก

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เช็ก . by Swiss International Air Lines 8 วัน 6 คืน
สวิส - ออสเตรีย - เชก BY LX

8 วัน 6 คืน

บินตรงสู่กรุงซูริคกับสายการบิน(พักค้าง1คืนก่อนแล้วค่อยเที่ยว) ขึ้นเขาสโตส(Stoos)สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ขึ้นรถไฟทางชันที่สุดในโลกคนไทยไปน้อย! ชมเมืองสไตน์แอมไรน์เมืองสวยน่ารักริมแม่น้ำไรน์ที่คุณไม่ควรพลาด ชมเมืองอินซ์บรูกเมืองสวยแห่งแคว้นทีโรล ชมเมืองซาลบวร์กถิ่นกำเนิดโมสาร์ทและกลิ่นอายของTheSoundofMusic(Unesco) ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์อันแสนโรแมนติก(Unesco) ชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟไข่มุกแห่งโบฮีเมีย(Unesco) ชมเมืองเทลค์เมืองที่มีจตุรัสเมืองเก่าที่สวยงาม(Unesco)คนไทยไปน้อย! ชมเมืองเจบิชเมืองประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม(Unesco)คนไทยไปน้อย! ชมกรุงปรากเมืองเก่า(Unesco)เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ เข้าชมปราสาทปราก(Unesco) พักโรงแรมระดับ4ดาวพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองและจีนตลอดการเดินทาง พิเศษ!อิ่มอร่อยกับเมนูปลาเทร้าซ์และเป็ดโบฮีเมียน พิเศษ!!บินภายใน1เที่ยวไม่นั่งรถย้อน
บินตรงสู่กรุงซูริคกับสายการบิน (พักค้าง 1 คืนก่อนแล้วค่อยเที่ยว)
ขึ้นเขาสโตส (Stoos) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ขึ้นรถไฟทางชันที่สุดในโลก คนไทยไปน้อย!
ชมเมืองสไตน์ แอม ไรน์ เมืองสวยน่ารักริมแม่น้ำไรน์ ที่คุณไม่ควรพลาด
ชมเมืองอินซ์บรูก เมืองสวยแห่งแคว้นทีโรล
ชมเมืองซาลบวร์ก ถิ่นกำเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music (Unesco)
ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อันแสนโรแมนติก (Unesco)
ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย (Unesco)
ชมเมืองเทลค์ เมืองที่มีจตุรัสเมืองเก่าที่สวยงาม (Unesco) คนไทยไปน้อย!
ชมเมืองเจบิช เมืองประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม (Unesco) คนไทยไปน้อย!
ชมกรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ
เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง
พิเศษ! อิ่มอร่อยกับเมนูปลาเทร้าซ์ และเป็ดโบฮีเมียน
พิเศษ!! บินภายใน 1 เที่ยว ไม่นั่งรถย้อน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เช็ก . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เช็ก ราคาใกล้เคียงกัน