ทัวร์ โปแลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

แกรนด์โปแลนด์ BY OS

8 วัน 5 คืน

บินด้วยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส ชมเมืองวูซเมืองแห่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชมเมืองกดังส์เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ ชมปราสาทมัลบอร์กปราสาทอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก(Unesco) ชมเมืองเก่าโทรุนที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีศาลาว่าการสไตล์โกธิกที่สวยที่สุดในยุโรป(Unesco) ชมเมืองพอซนานเมืองเก่าแสนสวย ชมเมืองวรอตสวัฟสีสันแห่งสถาปัตยกรรม ชมเมืองเก่าคราคูฟอดีตเมืองหลวงเก่าอันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์(Unesco) ชมเหมืองเกลือวิลิซก้าHi-lightชมโบสถ์เซนต์คิงกาที่ทำขึ้นมาจากเกลือ(Unesco) ชมค่ายกักกันเอาชวิตช์ค่ายกักกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2(Unesco) ชมสวนลาเซียนสกี้สวนแสนสวยพร้อมเก็บภาพพระราชวังลาเซียนสกี้และเสียงเพลงของเฟร็ดเดอริกโชแปง ชมเมืองเก่าวอร์ซอว์เมืองหลวงประเทศโปแลนด์และเข้าชมพระราชวังหลวง(Unesco) พักโรงแรมระดับ4ดาวพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองและจีนตลอดการเดินทาง พิเศษ!พักย่าน(Centrum)5คืน
บินด้วยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส
ชมเมืองวูซ เมืองแห่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ชมเมืองกดังส์ เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์
ชมปราสาทมัลบอร์ก ปราสาทอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Unesco)
ชมเมืองเก่าโทรุน ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีศาลาว่าการสไตล์โกธิกที่สวยที่สุดในยุโรป (Unesco)
ชมเมืองพอซนาน เมืองเก่าแสนสวย
ชมเมืองวรอตสวัฟ สีสันแห่งสถาปัตยกรรม
ชมเมืองเก่าคราคูฟ อดีตเมืองหลวงเก่า อันเต็มไปด้วยวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ (Unesco)
ชมเหมืองเกลือวิลิซก้า Hi-light ชมโบสถ์เซนต์คิงกา ที่ทำขึ้นมาจากเกลือ (Unesco)
ชมค่ายกักกันเอาชวิตช์ ค่ายกักกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (Unesco)
ชมสวนลาเซียนสกี้ สวนแสนสวย พร้อมเก็บภาพพระราชวังลาเซียนสกี้ และเสียงเพลงของเฟร็ดเดอริก โชแปง
ชมเมืองเก่าวอร์ซอว์ เมืองหลวง ประเทศโปแลนด์ และเข้าชมพระราชวังหลวง (Unesco)
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง
พิเศษ! พักย่าน (Centrum) 5 คืน

ทัวร์โปแลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโปแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน