ทัวร์ สเปน โปรตุเกส


 บินด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์			สายการบินระดับ5ดาว
ชมเมืองบาร์เซโลน่าเมืองหลวงแห่งแคว้นคาตาลูญญ่า
แวะถ่ายรูปสนามคัมป์นู
เดินเล่นเที่ยวช้อปณถนนลารัมบลา
เข้าชมมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ณเมืองซาราโกซ่า
ชมกรุงมาดริดเมืองหลวงประเทศสเปน
เข้าชมพระราชวังหลวง
ชมเมืองเก่าโทเลโด้(Unesco)
เข้าชมมหาวิหารเมซฆิต้าณเมืองคอร์โดบ้า(Unesco)
เข้าชมพระราชวังอาลัมบรา(Unesco)
เที่ยวเมืองเซบีย่าเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลดาลูเซีย
แวะชมเมืองอิโวร่า
ชมเมืองลิสบอนเมืองหลวงประเทศโปรตุเกส
พักโรงแรมระดับ4ดาวพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองและจีนตลอดการเดินทาง
พิเศษ!พักค้างมาดริด2คืน	
พิเศษ!!ชมระบำฟลาแมงโก้
พิเศษ!!!อิ่มอร่อยกับเมนูข้าวผัดสเปน
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 17818
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

AZQR08 : สเปน โปรตุเกส BY QR

10 วัน 7 คืน

บินด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ สายการบินระดับ5ดาว ชมเมืองบาร์เซโลน่าเมืองหลวงแห่งแคว้นคาตาลูญญ่า แวะถ่ายรูปสนามคัมป์นู เดินเล่นเที่ยวช้อปณถนนลารัมบลา เข้าชมมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ณเมืองซาราโกซ่า ชมกรุงมาดริดเมืองหลวงประเทศสเปน เข้าชมพระราชวังหลวง ชมเมืองเก่าโทเลโด้(Unesco) เข้าชมมหาวิหารเมซฆิต้าณเมืองคอร์โดบ้า(Unesco) เข้าชมพระราชวังอาลัมบรา(Unesco) เที่ยวเมืองเซบีย่าเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลดาลูเซีย แวะชมเมืองอิโวร่า ชมเมืองลิสบอนเมืองหลวงประเทศโปรตุเกส พักโรงแรมระดับ4ดาวพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองและจีนตลอดการเดินทาง พิเศษ!พักค้างมาดริด2คืน พิเศษ!!ชมระบำฟลาแมงโก้ พิเศษ!!!อิ่มอร่อยกับเมนูข้าวผัดสเปน

บินด้วยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ สายการบินระดับ 5 ดาว
ชมเมืองบาร์เซโลน่า เมืองหลวงแห่งแคว้นคาตาลูญญ่า
แวะถ่ายรูปสนามคัมป์ นู
เดินเล่น เที่ยว ช้อป ณ ถนนลารัมบลา
เข้าชมมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ ณ เมืองซาราโกซ่า
ชมกรุงมาดริด เมืองหลวง ประเทศสเปน
เข้าชมพระราชวังหลวง
ชมเมืองเก่าโทเลโด้ (Unesco)
เข้าชมมหาวิหารเมซฆิต้า ณ เมืองคอร์โดบ้า (Unesco)
เข้าชมพระราชวังอาลัมบรา (Unesco)
เที่ยวเมืองเซบีย่า เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลดาลูเซีย
แวะชมเมืองอิโวร่า
ชมเมืองลิสบอน เมืองหลวง ประเทศโปรตุเกส
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง
พิเศษ! พักค้างมาดริด 2 คืน
พิเศษ!! ชมระบำฟลาแมงโก้
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับเมนูข้าวผัดสเปน

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 17 เม.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 79,900 -
01 – 10 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 75,900 -

ทัวร์สเปน โปรตุเกส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสเปน ราคาใกล้เคียงกัน