ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย BY XW

5 วัน 3 คืน

ตึกไทเป101|วัดหลงซาน|วัดเทียนหยวน–สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย|ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา|อนุสรณ์เจียงไคเช็ค|ช้อปปิ้งซีเหมินติง|ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต|ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน