ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง by Aeroflot Russian Airlines 7 วัน 5 คืน
ZSVO04 : รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลทส์โก มอสเซนต์บานฉ่ำ] BY SU

7 วัน 5 คืน

บินตรงสู่มอสโคว์บินภายใน1เที่ยวไม่เหนื่อยไม่ย้อนเส้นทางเที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเข้าชมความอลังการ3พระราชวังไฮไลท์ของรัสเซียสนุกกับกิจกรรมDIYตุ๊กตาแม่ลูกดกพิเศษ!!!อาหารบุฟเฟ่นานาชาติณโรงแรม5ดาวถ่ายรูปกับประตูชัยกลางกรุงมอสโคว์
DAY 1 : พร้อมกัน ณ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เดินทางถึง สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมอสโคว์ จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ จากนั้นเดินทางสู่ สวนวิคตอรี จากนั้นนำท่านเดินไปบริเวณใกล้ๆกัน เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ประตูชัย

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง จัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์
ชม ห้างสรรพสินค้ากุม ชม อนุสรณ์สถานเลนิน จากนั้นเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จากนั้นเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ จากนั้นเดินทางสู่ ถนนอารบัต

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองพุชกิน จากนั้นเดินทางเข้าชม พระราชวังแคทเทอรีน

DAY 5 : นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ นำท่านเดินเข้าชมพระราชวังฤดูหนาว นำท่านเดินทางสู่ ถนนเนฟสกี้

DAY 6 : นำท่านเดินทางเข้าชม มหาวิหารเซนต์ ไอแซค นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปูลโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

DAY 7 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน