ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Cathay Pacific 3 วัน 2 คืน
HC15-CX : D-Day ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม BY CX

3 วัน 2 คืน

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภหาดรีพลัสเบย์ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิวช้อปปิ้ง2สไตส์ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ยและสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น พักเซินเจิ้น2คืน พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
พักเซินเจิ้น 2 คืน
พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน