ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Juneyao Airlines 5 วัน 2 คืน
PVG-015 : Shanghai เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ BY HO

5 วัน 2 คืน

เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ซูโจว5วัน เต็มอิ่มจุใจย้อนวัยเด็ก“สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้” ซูโจวเมืองแห่งสาวงาม...ล่องเรือเมืองน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันกรณวัดหลงหัววัดเก่าแก่เซี่ยงไฮ้ ★ชมตึกสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก..คอกาแฟห้ามพลาด★ ช้อปปิ้งไฮเทค“HeMaFresh”ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัลlชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เดินทางโดยสายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์(HO) ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ//ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป,ค่าวีซ่า1,650บาท
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซูโจว 5 วัน
เต็มอิ่มจุใจย้อนวัยเด็ก “ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ ”
ซูโจว เมืองแห่งสาวงาม . . . ล่องเรือเมืองน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันกร ณ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่เซี่ยงไฮ้
★ ชมตึกสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก . . คอกาแฟห้ามพลาด ★
ช้อปปิ้งไฮเทค “HeMa Fresh” ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล l ชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
เดินทางโดยสายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์ (HO)
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป , ค่าวีซ่า 1,650 บาท

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน