ทัวร์ ลาว

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ถ้ำติ่ง by Air Asia 3 วัน 2 คืน
FD311 : สะบายดี..หลวงพระบาง BY FD

3 วัน 2 คืน

เยือนเมือง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ตอนเช้ามากกว่า 100 รูป วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุน พระธาติภูษี วัดแสนสุขาราม ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี #ช้อปปิ้งตลาดมืด #พักหลวงพระบาง 2 คืน
Day 1 : เดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย(FD)
นำท่านดินทางสู่จุดชมวิว 360องศา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากมุมสูง พระธาตุพูสี
เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา มีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน และเดินเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินของเมืองหลวงพระบาง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นของระลึก หรือของฝาก

Day 2 : ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง
นำท่านสู่ วัดแสนสุขขาราม เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง จากนั้นนำเที่ยวชมสัมผัสความเป็นอยู่ ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบาง อาหารการกิน และแสดงได้ถึงความบริบูรณ์ของพืชพันธ์ในท้องถิ่น ที่ ตลาดเช้า เป็นตลาดของชาวบ้านที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ยามเช้า และนำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง ชม วัดวิชุนราช จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม บ้านผานมศูนย์หัตถกรรม พื้นบ้านของเมืองหลวงพระบาง ที่รวบรวมสินค้าหัตกรรมงานฝีมือต่างๆ ไวสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ต่อด้วยเดินทางสู่ท่าเรือ บ้านช่างไห เพื่อล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง สู่ถ้ำติ่ง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 จากนั้นล่องเรือกลับ หลังจากนั้น นั่งรถบัสเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรค่าแก่การมาเยือนสักครั้งโดยน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกหินปูน น้ำในน้ำตกจึงเป็นสีเขียวมรกตสดใส แวดล้อมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์

Day 3 : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังหลวงพระบาง ตัวอาคารที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
โดยสวัสดิภาพ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 05 พ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,888 -
09 – 11 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,888 -
16 – 18 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,888 -
23 – 25 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 9,888 -
30 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,888 -
06 – 08 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 9,888 -
13 – 15 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,888 -
20 – 22 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,888 -
27 – 29 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 9,888 -
11 – 13 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,888 -
18 – 20 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,888 -
01 – 03 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,888 -
15 – 17 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,888 -
22 – 24 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,888 -
29 – 31 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,888 -

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลาว ราคาใกล้เคียงกัน