ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by China eastern Airlines 5 วัน 3 คืน
CSCTUMU09 : เฉิงตู ส้มเขียวหวาน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์หมีแพนด้า BY MU

5 วัน 3 คืน

จีน,เฉิงตู,เม่าเสี้ยน,เมืองโบราณซงพาน,จิ่วจ้ายโกว,อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเวียนอุทยาน),ชวนจู่ซื่อ,อุทยานแห่งชาติหวงหลง,ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ 4ดาว
จีน, เฉิงตู, เม่าเสี้ยน, เมืองโบราณซงพาน, จิ่วจ้ายโกว, อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเวียนอุทยาน), ชวนจู่ซื่อ, อุทยานแห่งชาติหวงหลง, ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่
4 ดาว

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน