ทัวร์ มาเลเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย . by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
Heritage Of Penang BY SL

3 วัน 2 คืน

เจาะลึกเมืองมรดกโลก....ปีนัง ต้นตำรับอาหารSTREETFOODอันลือลั่น 3วัน2คืนโดยสายการบินTHAILIONAIR(SL) วัดไชยมังคลาราม–วัดธรรมิการาม-หมู่บ้านชาวประมงChewJetty-ปีนังฮิลล์-วัดเค็กลกซี(วัดเข้าเต่า)–จอร์จทาวน์–สตรีทอาร์ต– StreetFoodถนนGurneyDrive–ขึ้นชมวิวชั้น60THETOP,KOMTAR
เจาะลึก เมืองมรดกโลก....ปีนัง
ต้นตำรับอาหาร STREET FOOD อันลือลั่น
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน THAI LIONAIR (SL)
วัดไชยมังคลาราม – วัดธรรมิการาม - หมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty -ปีนัง ฮิลล์ - วัดเค็ก ลก ซี (วัดเข้าเต่า) – จอร์จทาวน์ – สตรีท อาร์ต –
Street Food ถนน Gurney Drive – ขึ้นชมวิวชั้น 60 THE TOP,KOMTAR

ทัวร์มาเลเซีย . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเลเซีย ราคาใกล้เคียงกัน