ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KR251 : Korea ปูซาน พิ้งกี้พิ้งกี้ BY KE

5 วัน 3 คืน

ปูซาน-HallyeosudoLandscapeCableCar-เรือเต่าจำลอง ตลาดปลาจุนกัง-สวนสาธารณะลีซุนชินหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-สะพานเดินทะเลSkyWalkwayสวนริมทะเลแทจงแด-ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์เครื่องสำอางวัดแฮดงยงกุงซา-ศูนย์โสม-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-APECHOUSEBUSANTOWER-ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดงเมืองจินเฮ-สถานีรถไฟคยองฮวา-DUTYFREE-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ปูซาน - Hallyeosudo Landscape Cable Car - เรือเต่าจำลอง
ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ ลี ซุน ชิน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkwayสวนริมทะเล แทจงแด - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์เครื่องสำอาง วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - APEC HOUSE BUSAN TOWER - ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง เมืองจินเฮ -สถานีรถไฟคยองฮวา -DUTY FREE - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน