ทัวร์ อินเดีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-JAI02_FD : มหัศจรรย์...เมือง 2 สี ชัยปุระ จูดห์ปุระ BY FD

5 วัน 3 คืน

ชัยปุระ●แอมเบอร์ฟอร์ท●นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ฟอร์ท●พระราชวังสายลม●CITYPALACE●จันทาร์มันทาร์●จูดห์ปุระจูดห์ปุระ●ป้อมเมห์รานการห์●พระตำหนักพูลมาฮาล●พระตำหนักโมติมาฮาล●จัสวันธาดา●StepWellจูดห์ปุระ●ชัยปุระ●ประตูปาตริกา
ชัยปุระ ● แอมเบอร์ ฟอร์ท ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังสายลม ● CITY PALACE ● จันทาร์ มันทาร์ ● จูดห์ปุระ จูดห์ปุระ ● ป้อมเมห์รานการห์ ● พระตำหนักพูลมาฮาล ● พระตำหนักโมติมาฮาล ● จัสวันธาดา ● Step Well จูดห์ปุระ ● ชัยปุระ ● ประตูปาตริกา

ทัวร์อินเดีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินเดีย ราคาใกล้เคียงกัน