ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี ตุรกี อิสตันบูล ม้าไม้เมืองทรอย เทศกาลดอกทิวลิป บินภายใน by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
IST05 : Turkey Tulip Must Go BY TK

8 วัน 5 คืน

อิสตันบูล(ตุรกี)–บินภายในไกเซรี่–คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน–พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า–หุบเขาอุซิซาร์–โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ–ระบำBellyDance เมืองคอนย่า–สถานีคาราวานซาราย–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย–เมืองโบราณเฮียราโพลิส–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง–เมืองชานัคคาเล่–ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย–นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม–วิหารอะโครโปลิส–โรงละครอะโครโปลิส อิสตันบูล–สุเหร่าสีน้ำเงิน–ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจียโซเฟีย–อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน–พระราชวังโดลมาบาห์เช–เทศกาลดอกทิวลิป2020(สวนอีเมอร์กันพาร์ค)
อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance
เมืองคอนย่า – สถานีคาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี
โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – โรงละครอะโครโปลิส
อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม
วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – พระราชวังโดลมาบาห์เช – เทศกาลดอกทิวลิป 2020 (สวนอีเมอร์กัน พาร์ค)

ทัวร์ตุรกี ตุรกี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน