ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ZPUS02 : เกาหลี ปูซาน จินเฮ [เลทส์โก ปูซาน เชอร์รี่ฟูลบลูม] BY TG

5 วัน 3 คืน

ชมจุดซากุระที่สวยที่สุดในประเทศเกาหลีณเทศกาลดอกซากุระบานจินเฮสุดฟินไปกับอุโมงค์ซากุระสถานีรถไฟคยองฮวาอลังการทุ่งดอกยูแซเยือนวัดเก่าแก่ริมทะเลวัดแฮดงยงกุกซาช้อปปิ้งถนนนัมโพดงชิมอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาจากัลชิเช็คอินทางเดินลอยฟ้าออยุคโด
ชมจุดซากุระที่สวยที่สุดในประเทศเกาหลี ณ เทศกาลดอกซากุระบานจินเฮ สุดฟินไปกับอุโมงค์ซากุระสถานีรถไฟคยองฮวา อลังการทุ่งดอกยูแซ เยือนวัดเก่าแก่ริมทะเลวัดแฮดงยงกุกซา ช้อปปิ้งถนนนัมโพดง ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลาจากัลชิ เช็คอินทางเดินลอยฟ้าออยุคโด

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน