ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Air Asia 4 วัน 3 คืน
ZCKG10 : จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า [เลทส์โก บัลลังก์มังกรฟ้า] BY FD

4 วัน 3 คืน

เยือนอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์และระเบียงแก้วอู่หลงสัมผัสธรรมชาติระดับ5Aอุทยานเขานางฟ้าล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงเที่ยวชมตลาดหงหยาต้งและถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
เยือนอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ และระเบียงแก้วอู่หลง สัมผัสธรรมชาติระดับ 5A อุทยานเขานางฟ้า ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เที่ยวชมตลาดหงหยาต้ง และถนนคนเดินเจียฟางเป่ย

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน