ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ สงขลา ยะลา หาดใหญ่ ปีนัง เบตง วัดเขาเต่า วัดไชยมังคลาราม วัดพม่าธรรมมิการาม by รถไฟ, Air Asia 4 วัน 3 คืน
Penang - Betong BY FD

4 วัน 3 คืน

หาดใหญ่–ปีนังเมืองมรดกโลก–วัดเขาเต่า–วัดไชยมังคลาราม–วัดพม่าธรรมมิการาม–ร้านOTOP-ศูนย์อาหารNORTHAMBEACHCAFEปีนัง–สตรีทอาร์ต–ป้อมปืน–เบตง–อุโมงค์ปิยะมิตร–บ่อน้ำร้อน–พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง–อุโมงค์เบตงทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–วัดพุทธาธิวาส–หาดใหญ่(ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง)
หาดใหญ่ – ปีนัง เมืองมรดกโลก – วัดเขาเต่า – วัดไชยมังคลาราม – วัดพม่าธรรมมิการาม – ร้าน OTOP - ศูนย์อาหาร NORTHAM BEACH CAFE ปีนัง – สตรีทอาร์ต – ป้อมปืน – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง – อุโมงค์เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – วัดพุทธาธิวาส – หาดใหญ่(ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง)

ทัวร์ในประเทศ สงขลา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน