ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ท่องเที่ยว จอร์เจีย BY GF

6 วัน 3 คืน

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ทบิลิซี–มทสเคท้า–คาซเบกี้–กอรี–อับลีสต์ซีคห์ พัก4ดาว/นอนคาซเบกี้1คืน/อาหารไทย1มื้อ
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสใหญ่
ทบิลิซี – มทสเคท้า – คาซเบกี้ – กอรี– อับลีสต์ซีคห์
พัก 4 ดาว / นอนคาซเบกี้ 1 คืน / อาหารไทย 1 มื้อ

ทัวร์จอร์เจีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน