ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KR151 : Korea โซล ช็อคกิ้งพิ้ง BY XJ

5 วัน 3 คืน

โซล-THEARASKYWALK-สวนศิลปะอันยางไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุกEVERLAND-LINEFRIENDศูนย์เครื่องสำอาง-DUTYFREE-ตลาดเมียงดงศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์สมุนไพร-ถนนยออีโด-ย่านฮงแด-STARPARK-สวนฮานีลSUPERMARKET
โซล - THE ARA SKYWALK - สวนศิลปะ อันยาง ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND ศูนย์เครื่องสำอาง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร - ถนนยออีโด - ย่านฮงแด - STAR PARK - สวนฮานีล SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน