ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

เวียดนามเหนือ นั่งเรือนิงห์บิงห์ ชมภูเขาสูงเสียดฟ้า BY FD

4 วัน 3 คืน

กรุงฮานอย-ซาปาหมู่บ้านชาวเขากัตกัต-น้ำตกซิลเวอร์-ยอดเขาฟานซิปัน-ตลาดเมืองซาปา-เมืองซาปา-เมืองนิงห์บิงห์-ท่าเรือจ่างอานหมู่บ้านชาวเขากัตกัต-น้ำตกซิลเวอร์-ยอดเขาฟานซิปัน-ตลาดเมืองซาปา เมืองซาปา-เมืองนิงห์บิงห์-ท่าเรือจ่างอาน
กรุงฮานอย - ซาปา หมู่บ้านชาวเขากัตกัต - น้ำตกซิลเวอร์ - ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาดเมืองซาปา - เมืองซาปา - เมืองนิงห์บิงห์ - ท่าเรือจ่างอาน หมู่บ้านชาวเขากัตกัต - น้ำตกซิลเวอร์ - ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาดเมืองซาปา
เมืองซาปา - เมืองนิงห์บิงห์ - ท่าเรือจ่างอาน

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน